Sport voor allen

Het is algemeen bekend dat sport gezond is en mensen bij elkaar brengt en op die manier een belangrijk aspect vormt in het creëren van een kwalitatieve samenleving. Het sportbeleid moet daar dan ook in investeren!

De Sportdienst is de motor van het sportbeleid, in samenwerking met de bevoegde schepen, de Sportraad en de verschillende verenigingen.

Denderleeuw als vrijetijdsgemeente

Ontmoeting en ontspanning staan centraal

Investeren in verenigingen en infrastructuur

Sport- en gezondheidspromotie

Op die wijze ook de Denderleeuwse scholen verder betrekken in het jeugdsportbeleid van de gemeente.