Milieu en natuur

De diensten Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu zijn de motoren van het plaatselijke beleid, in samenwerking met de bevoegde schepenen en de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening. In 2003 werd het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Denderleeuw goedgekeurd.
OPEN wil een herziening van dit inmiddels tien jaar oude plan.

Bij het herinrichten van de ruimte willen wij het samenleven op de voorgrond zetten. Dit betekent een nieuwe visie op ruimtelijke ordening met meer aandacht voor open ruimte, groen en ontmoetingskansen.

Leefbare gemeente

Gemeente met groene ruimten

Afvalarme gemeente

Energiebewuste gemeente

Gemeente met aandacht voor milieu en gezondheid

Ruimtelijke Ordening (RO)

De diensten Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu zijn de motoren van het plaatselijke beleid, in samenwerking met de bevoegde schepenen en de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening. In 2003 werd het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Denderleeuw goedgekeurd.

OPEN wil een herziening van dit inmiddels tien jaar oude plan.

Bij het herinrichten van de ruimte willen wij het samenleven op de voorgrond zetten. Dit betekent een nieuwe visie op ruimtelijke ordening met meer aandacht voor open ruimte, groen en ontmoetingskansen.

Woningbouw