Privacyverklaring

De website die u bezoekt wordt beheerd door :

OPEN-Denderleeuw
Info @ open-denderleeuw.be

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welk type informatie op deze website door ons wordt verzameld en hoe we deze informatie gebruiken en beveiligen. Wanneer u onze website bezoekt, vertelt deze verklaring u ook wat u kunt doen als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld en hoe u informatie kunt wijzigen die u al aan ons hebt verstrekt. Deze verklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere sites die u op deze site via links worden aangeboden. Door de site aan te klikken gaat u akkoord dat het Belgisch recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.

Hoe we uw informatie gebruiken

Tenzij anders is vermeld op de betreffende webpagina of bij het invulformulier, kunnen we uw persoonlijke gegevens als volgt gebruiken:

1. We kunnen u informatie toesturen over acties, vergaderingen en nieuwsberichten. Als u hier bezwaar tegen hebt, dan kunt u contact met ons opnemen. (Zie ook punt 4.)
2. We geven uw gegevens onder geen enkele voorwaarde door aan derden.
3. We kunnen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt aanvullen met andere informatie waarover we al beschikken of die we ontvangen van derden. We gebruiken uw e mailadres alleen om u informatie over OPEN-Denderleeuw toe te sturen.
4. Wilt u geen e-mails meer van ons ontvangen, stuur dan eenvoudig een e-mail naar info @ open-denderleeuw.be met als onderwerp 'uitschrijven'. We schrappen dan uw adres uit onze lijst.
5. Tenslotte willen we u er op wijzen dat we uw persoonlijke gegevens zullen overdragen, wanneer we daartoe door de wet, door een huiszoekingsbevel, een dagvaarding of rechterlijk bevel of iets dergelijks worden verplicht.

Beveiliging van informatie

We treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkte toegang mogelijk om ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

Wijzigingen in onze verklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken om op de hoogte te blijven.

Contactgegevens

OPEN-Denderleeuw
Info @ open-denderleeuw.be

Neemt u a.u.b. contact met ons op als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring, om schending van de Privacyverklaring te melden, of als u wilt dat wij uw Persoonlijke Gegevens in onze bestanden corrigeren of bijwerken, of als u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

U hebt recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren.

Als u toegang wenst tot deze informatie, neem dan contact op met ons op het bovenvermelde adres.

We zullen redelijke stappen ondernemen om aan de voornoemde verzoeken te voldoen.

* * *

(Versie juni 2012)