De partij

OPEN is een ... beweging die als doelstelling heeft om, via politieke vertegenwoordiging in de Denderleeuwse gemeenteraad, een aantal voor haar prioritaire beleidspunten te verwezenlijken.

OPEN is een ... democratisch werkende beweging die zich situeert als groen-sociaal, met extra aandacht voor jongeren.

OPEN is een ... beweging van ongebonden mensen die een positieve bijdrage willen leveren tot de leefbaarheid en het bestuur van onze gemeente.

OPEN wil geen beloftes doen, maar wil zich wel ten volle inzetten om het eigen programma binnen het gehele beleid te laten doorwegen.

Bevolking en bestuur moeten samen aan Denderleeuw gestalte geven. Daarom vinden wij dat het vrijwilligerswerk sterk moet gestimuleerd worden, zowel binnen de gemeentelijke adviesraden als binnen de gemeentelijke wijken.

OPEN hoopt op uw stem te kunnen rekenen: niet om bepaalde personen in de raad te krijgen, maar wel om ideeën die bij velen van ons leven te kunnen realiseren.

Wij wensen u alvast een verkiezing toe waar u later geen spijt zult van krijgen!