Voorrang aan de zwakke weggebruiker

Het beleid moet binnen de gemeente actief en op een duurzame wijze het andere dan het traditionele autoverkeer stimuleren en ruimte bieden aan creatieve initiatieven volgens het STOP-principe:

Door waar mogelijk vaker te stappen, te fietsen of het openbaar vervoer te gebruiken, zorg je meteen voor een lagere CO2-uitstoot. Bovendien vergroot zo de kans op ontmoeting.
Bij het toekennen van een verkavelingsvergunning moet er rekening worden gehouden met de toenemende mobiliteitsdruk en dit ook opnemen als een schorsende voorwaarde.
De dienst Mobiliteit is de motor van het mobiliteitsbeleid, in samenwerking met de bevoegde schepen en de politie.

Daarbij gaat de aandacht van OPEN vooral naar:

Een voetgangersbeleidsplan

Een fietsbeleidsplan

Veilige uitbouw van het openbaar vervoer binnen de gemeente en de regio

Het autoverkeer vertragen

Parkeerplaatsen voor andersvaliden