Levenskwaliteit voor iedereen

Gemeentebestuur en OCMW slaan de handen in elkaar om samen van Denderleeuw een sociaal aantrekkelijke woonplaats te maken.

Het verhogen van de levenskwaliteit van de burgers komt ook tot uiting doorheen alle onderdelen van het bestuur: huisvesting, omgeving, kinderopvang, cultuur, vrije tijd en sport, sociale contacten &ldots; Maar in het bijzonder wil OPEN dat het OCMW, dat het dichtst bij de burger staat, een sterke rol opneemt in de zorg voor de zwakkeren in de gemeenschap.

Een goede levenskwaliteit voor alle inwoners, permanent of tijdelijk, moet zowel op het gebied van huisvesting, financiële mogelijkheden en gezondheidszorg nagestreefd worden.

Zorg voor armoedebestrijding

Het bestuur en het OCMW nemen alle maatregelen binnen hun bevoegdheid om voor elk individu een menswaardig leven mogelijk te maken. We zijn er van overtuigd dat werk een eerste vereiste is om dit te realiseren.

Zorg voor behoorlijke en betaalbare huisvesting

Uitbouwen van sociale netwerken

Het OCMW activeert maximaal het eigen sociale netwerk van zijn cliënten.

Kinderopvang