Leidraad bij ons programma
OPEN wil de toekomst ingaan met aandacht voor een veranderende samenleving.
Denderleeuw is een gemeente vol dynamiek.

Het onderwijs, het verenigingsleven, de jeugdwerking, het sportaanbod &ldots; overal mensen die zich inzetten voor mensen. Mensen in alle maten en gewichten. Pendelaars, zelfstandigen, arbeiders, gepensioneerden, nieuwkomers uit binnen- en buitenland ...

Een gemeente heeft de taak te investeren in een breed draagvlak en in participatie. Daarom is het cruciaal dat het bestuur zijn bevolking, de verschillende doelgroepen en het maatschappelijk middenveld bij het beleid betrekt.

Voor ons is het duidelijk dat alle beleidssectoren met elkaar verbonden zijn. Dat moet ook terug te vinden zijn in de besluitvorming. Beleidssectoren vormen geen eilandjes maar vragen om een integrale benadering. Elke beslissing moet dus in dat ruimer kader bekeken worden.

Wij willen werk maken van een plek waarin we

"Samen-Leven in een duurzame gemeente".

De aandacht voor samenwerking tussen mensen, solidariteit, openstaan voor elkaar, zorgzaam omgaan met elke mens als individu of in groep, zorgzaam omgaan met onze leefomgeving en de natuur; dat is de rode draad doorheen ons programma.

Onze 'SamenLeving' omvat vele facetten die onderling met mekaar verbonden zijn. Met zoveel mogelijk plaatsen waar we elkaar echt ontmoeten. Kruispunten waar we elkaar beter leren kennen en luisteren naar elkaar. Zo bouwen we samen aan de gemeente waar we graag wonen, waar onze kinderen graag wonen en waar hun kinderen graag zullen wonen.