Diversiteit en gelijke kansen

OPEN wil dat Denderleeuw zich een gastvrije gemeente toont en een actief nieuwkomersbeleid voert. Daarin is aandacht nodig voor het onthaal en de bevordering van de inburgering in de gemeente.

De gemeente en haar burgers hebben er alle belang bij dat nieuwkomers zo snel mogelijk goed kunnen functioneren als burgers binnen onze samenleving.

Hiervoor is het zeer belangrijk dat anderstaligen het Nederlands zo snel mogelijk leren, de wetten en de regels kennen, gebruiken en tradities begrijpen. Anderzijds moet er voor de bewoners van Denderleeuw gelegenheid gecreëerd worden om te wennen aan de nieuwkomers. Op die manier kan wederzijds begrip en tolerantie groeien.

Sociaal - culturele inburgering

Uitwerken van een conflictbeleid

Gelijke kansen voor iedereen

OPEN wil dat alle kansengroepen maximale ontplooiingsmogelijkheden aangereikt worden.

Onderwijs

Tewerkstelling

De gemeente voert een actief diversiteitsbeleid inzake tewerkstelling van kansengroepen:

De gemeente past dit principe toe in haar eigen personeelsbeleid.

Inclusief beleid voor personen met een beperking