Positief jeugdbeleid!

De jeugd is onze toekomst en vanuit de gedachte 'aanval is de beste verdediging', moet de gemeente een positief, offensief jeugdbeleid voeren!

Het jeugdbeleid moet een omgeving creëren waarin de jeugd haar talenten ten volle kan benutten en verder ontwikkelen.

De Jeugddienst is de motor van het jeugdbeleid, in samenwerking met de bevoegde schepen en de Jeugdraad.

Denderleeuw als vrijetijdsgemeente

Voor een gemeente van bijna 20.000 inwoners is 1 personeelslid op de Jeugddienst te weinig, daarom is het nodig deze dienst uit te breiden.

Ontmoeting en ontspanning staan centraal

De Jeugddienst kan uitgebreid worden met een vindplaatsgericht jeugdwerker die zich concentreert op het opzetten van een of meer buurtwerkingen. Ontmoeting en betrokkenheid van de jongeren zelf en het aanspreken van de kansengroepen staat centraal. Via de samenwerking met andere vrijetijdsdiensten zorgen voor een breed aanbod dat zoveel mogelijk jongeren aanspreekt.

Investeren in verenigingen en infrastructuur

Prioriteit is een multifunctionele culturele ruimte annex repetitielokalen. (zie ook Cultuur).

Speel- en groene ruimte

Veilige gemeente voor kinderen