Jo Waegeman

Als medebezieler, medeoprichter en huidig voorzitter van OPEN, zette ik in 2000 de eerste stappen in de gemeentepolitiek.
Als gemeenteraadslid verdiepte ik mij in het beleid en nam daarbij geen blad voor de mond om de standpunten van OPEN te verdedigen.
Al die ervaringen staan garant voor een creatieve aanpak van de uitdagingen waar onze gemeente voor staat.
Degelijk onderwijs, kunst, cultuur en inspraak, daar ga ik voor. Mijn werk als leraar, toneelregisseur en mijn jarenlange ervaring binnen de gemeentelijke cultuurdienst vormen hiervoor de ideale voedingsbodem.

Leeftijd

50 jaar

Functie

gemeenteraadslid
lijsttrekker OPEN

Beroep

Docent lerarenopleiding
toneelregisseur

Adres

Kerkstraat 85, 9473 Welle

GSM

0476 60 16 15

Email

jo.waegeman@telenet.be

Terug naar overzicht van de lijst