Cultuur in al zijn vormen.

OPEN wil een creatief en kwaliteitsvol cultuurbeleid.

Via het cultuuraanbod werken we aan ontmoeting tussen bewoners. Daarom moeten we blijven inzetten op ons ruime aanbod aan verenigingen. Daarnaast moeten we ook aandacht hebben voor elke bewoner als individueel deelnemer aan de cultuur.

De motor van dit beleid wordt aangestuurd door de schepen bevoegd voor cultuur, de Cultuurdienst en de Culturele Adviesraad.

Denderleeuw als vrijetijdsgemeente

Ontmoeting en ontspanning staan centraal

Investeren in verenigingen en infrastructuur

Vorming

Programma-aanbod

Historisch erfgoed